Η κοινή συνισταμένη της Οδικής ασφάλειας και του Covid19.

Η κρισιμότητα της κατάστασης που διανύει η χώρα μας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid19 φέρνει στο προσκήνιο τη λέξη ευθύνη.

Ευθύνη και υπευθυνότητα.

Είμαι υπεύθυνος σημαίνει νιώθω υπόλογος ως άτομο, αναλαμβάνω το μερίδιο εκείνο της ευθύνης που μου αναλογεί. Η υπευθυνότητα είναι ένα αίσθημα της ευθύνης, η συναίσθηση της ευθύνης, η επίγνωση και συνείδηση των υποχρεώσεων του καθενός.

Οι πράξεις αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οδηγούμαστε σε αυτές καθορίζονται από το βάρος της ευθύνης που νιώθουμε. Με την έννοια αυτή η ευθύνη παίρνει και μια κοινωνική διάσταση αφού οι πράξεις μας λαμβάνουν χώρα μέσα σε μια κοινωνία, σε μια κοινότητα και έχουν κοινωνικό αντίκτυπο.

Η ευθύνη λοιπόν, ατομική και κοινωνική είναι κοινή συνισταμένη δυο εννοιών που τυπικά δεν σχετίζονται, (οδική ασφάλεια, Covid19) σίγουρα όμως έχουν επιπτώσεις αρνητικές στις ζωές μας όταν δεν τηρούμε υπεύθυνη στάση.

Ατομική – Κοινωνική Ευθύνη: Οδηγώ υπεύθυνα για την ατομική μου σωματική ακεραιότητα αλλά και για την διαφύλαξη της σωματικής ακεραιότητας των άλλων χρηστών των δρόμων.

Συμμορφώνομαι με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, φοράω ζώνη ασφαλείας, φοράω κράνος.

Συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα και συνέπεια.

Αντώνιος Στεφανάκης
Εκπαιδευτής Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγης.