Μοτοσυκλέτα

Κατηγορίες

α. Κατηγορία ΑΜ: Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα
β. Κατηγορία Α1:
− Μοτοσυκλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και
− Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW
γ. Κατηγορία Α2: Μοτοσυκλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.
δ. Κατηγορία Α: Μοτοσυκλέτες, και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW

Προϋποθέσεις

Έχει συμπληρώσει την ηλικία :
α) Των 16 ετών για την κατηγορία ΑΜ.
β) Των 18 ετών για την κατηγορία Α1.
γ) Των 20 ετών για την κατηγορία Α2.
δ) Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.
ε) Των 22 ετών για μηχανοκίνητα τρίκυκλα ισχύος άνω των 15 kW της κατηγορίας Α.

Αν ο ηποψήφιος δεν έχει άλλο δίπλωμα οδήγησης

 1. Τέσσερεις  (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 2. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.
 3. Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:

  ·      Βιβλιάριο υγείας

  ·      Αστυνομική ταυτότητά

  ·      Δύο (2) φωτογραφίες

 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 5. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 6. Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ.  και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.

Αν ο υποψήφιος έχει άλλο δίπλωμα οδήγησης

 1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 4. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 5. Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, Α.Φ.Μ.  και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.

Οχήματα για την γενικη κατηγορία

Zhejing Jet 50cc

Honda SH Mode 125cc

Honda CBF 125cc 

Piaggio Beverly 500cc ie

Honda CB 400cc

Αυτοκίνητο

Προϋποθέσεις

α) Έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
β) Έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
γ) Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Αν ο ηποψήφιος δεν έχει άλλο δίπλωμα οδήγησης

 1. Τέσσερεις  (4) έγχρωμες φωτογραφίεςδιαβατηρίου
 2. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.
 3. Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:

  ·      Βιβλιάριο υγείας

  ·      Αστυνομική ταυτότητά

  ·      Δύο (2) φωτογραφίες

 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 5. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 6. Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ.  και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.

Οχήματα για την γενικη κατηγορία

Fiat Punto 1300cc

Ford Fiesta 1400cc

Ford Fiesta 1600cc

Φορτηγό

Προϋποθέσεις

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β, για την κατηγορία Γ1(μέχρι 7,5 τόνους) και από το 21ο έτος ηλικίας για την κατηγορία Γ.

 1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 2. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.
 3. Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του:

  · Βιβλιάριο υγείας + Αστυνομική ταυτότητά

  ·  Δύο (2) φωτογραφίες

  · Απολυτηρίου στρατού (ή νόμιμο απαλλακτικό)

 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 5. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος

Οχήματα για την γενικη κατηγορία

Mercedes Benz Atego 1528

Λεωφορείο

Προϋποθέσεις

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β.

Αν ο ηποψήφιος δεν έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

 1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 2. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.

Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του:

·       Βιβλιάριο υγείας + Αστυνομική ταυτότητά

·       Δύο (2) φωτογραφίες

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 2. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος

Οχήματα για την γενικη κατηγορία

Kassbohrer Setra 312 HD

Νταλίκα – Συρμός

Προϋποθέσεις

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή Γ’ επαγγελματικού διπλώματος

 1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 4. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης

Οχήματα για την γενικη κατηγορία

Mercedes Benz Atego 1528

Ταξί

Προϋποθέσεις

 1. Να μην υπηρετεί με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του Δημόσιου του Ν. 1256/82 όπως ισχύει
 2. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλίσμενος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο
 3. Να μην έχει καταδικαστεί αμέτακλητα για ένα από τα αδικήματα του αρ. 100 του Ν. 4070/12
 4. Να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 5. Εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα
 6. Εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος να είανι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής εξωτερικού
 7. Να είναι υγιής με βάση τις ιατρικές εξετάσεις
 8. Να κατέχει άδεια αυτοκινήτου τουλάχιστον Β’ κατηγορίας για ελάχιστο διάστημα 24 μηνών
 9. Να υποβάλει διπλότυπο παράβολο Δημοσίου
 10. Να επιτύχει στις ειδικές γραπτές εξετάσεις (αρχική χορήγηση)

Αν ο ηποψήφιος έχει ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης

 1. Αίτηση
 2. Aίτηση εκτύπωσης νέας άδειας οδήγησης
 3. Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο :
  « Είμαι μόνιμος κάτοικος . . . . . . . . . . . . . . . . και δεν έχω υποβάλει όμοια αίτηση σε άλλη υπηρεσία για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί. Δεν υπηρετώ σε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορέα του δημοσίου τομέα. ( Δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, οργανισμούς επιχείρησης, Τράπεζες, θυγατρικές εταιρείες και λοιπούς φορείς του άρθρ. 1 παρ. 6 Ν. 1256/82). Δεν έχω εξαρτημένη σχέση εργασίας με ΚΤΕΛ. Δεν παίρνω σύνταξη από κανένα ασφαλιστικό ταμείο, ούτε από το Δημόσιο. Δεν έχω τιμωρηθεί από το πειθαρχικό συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου ταξί. ».
 4. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Α2 (αλλοδαποί)
 5. Επικυρωμένο φ/ο τίτλου σπουδών (άπαξ-6έτης φοίτηση για τους γεννηθέντες μέχρι 1/4/1969 και 9ετής για τους μετά την 1/4/1969.
 6. 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, και 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
 7. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τύπου Β’ (Αναζητείται & από την Υπηρεσία).
 8. Επίδειξη άδειας οδήγησης και κατάθεση φωτοτυπίας επικυρωμένης.
 9. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και κατάθεση φωτοτυπίας επικυρωμένης.

Οχήματα για την γενικη κατηγορία

Fiat Punto 1300cc

Ford Fiesta 1400cc

Ford Fiesta 1600cc

Σχολές Οδηγών L-stefanakis © 2016