Διευκρινίσεις επί της Υπουργικής Απόφασης 552/88/4.1.2013 (Β’ 4) «Εκπαίδευση και Εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων»