Στο 1o συνέδριο του Δικτύου Civinet Greece – Cyprus για τη βιώσιμη κινητικότητα συμμετείχε ο Αντώνης Στεφανάκης.

 Στις εργασίες του συνεδρίου του Δικτύου Civinet Greece-Cyprus, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2021, στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy στο Μαρούσι. , με κεντρικό θέμα «Η Ελληνική Κοινωνία απέναντι στην Πρόκληση της Βιώσιμης Κινητικότητας με ορίζοντα το 2030», συμμετείχε η Σχολή Οδηγών Στεφανάκη εκπροσωπούμενη από τον Εκπαιδευτή Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής Αντώνη Στεφανάκη.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η αξιόπιστη και επαρκής ενημέρωση των πολιτών σε πρακτικές που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα και η προώθηση των περιβαλλοντικά φιλικών, κοινωνικά δίκαιων, τεχνολογικά έξυπνων & οικονομικά αποδοτικών τρόπων μετακίνησης.

Παράλληλα, προσπάθησε να συμβάλει στη δημιουργία ενός εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς μέσω της ανταλλαγής καινοτόμων ιδεών, διεθνών τάσεων και βέλτιστων πρακτικών από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, μέσα στο πολύ ειδικό πλαίσιο που θέτει η πανδημία του κορονοϊού και η Κλιματική Αλλαγή.

Η ατζέντα του Συνεδρίου διακρίθηκε στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

  • Βέλτιστες Πρακτικές και Επιτεύγματα των ΟΤΑ
  • Θεσμικό Πλαίσιο & Χρηματοδοτήσεις
  • Επιστημονικές παρουσιάσεις |Ευρωπαϊκά Projects
  • Smart Mobility | Case Studies από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
  • Κοινωνία των Πολιτών και Κινητικότητα

Ο Αντώνης Στεφανάκης επισημαίνει ότι η αλλαγή νοοτροπίας είναι απαραίτητη για την ομαλή και ασφαλή συνύπαρξη όλων των χρηστών του δρόμου, πεζών, ποδηλατών, μέσων μικροκινητικότητας, αυτοκινήτων και όλων των υπολοίπων οχημάτων που κινούνται μέσα σε μια πόλη.

Το Δίκτυο Civinet Greece-Cyprus ιδρύθηκε το 2018 έχοντας μέλη 120 δήμους, 6 περιφέρειες, 4 υπουργεία, 10 μητροπολιτικούς ή εθνικούς οργανισμούς και θεσμούς, καθώς και 35 επιστημονικούς φορείς και αποτελεί το ελληνόφωνο δίκτυο πόλεων του CIVITAS με κύρια αποστολή του η προώθηση των αρχών και των στόχων του CIVITAS στο τοπικό επίπεδο και την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των επιτευγμάτων των ελληνικών και κυπριακών ΟΤΑ στην Ευρώπη. Επιπλέον, προωθεί τη δράση του θεσμού ELTIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που λειτουργεί ως παρατηρητήριο και πλατφόρμα τεχνογνωσίας για την βιώσιμη κινητικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο.