Μαθήματα οδήγησης σε εποχή Covid19

Μέτρα προστασίας και υγιεινής θα λαμβάνονται από εδώ και στο εξής για τα μαθήματα οδήγησης, τα οποία ξεκινούν από την Δευτέρα 11 Μαϊου 2020, σύμφωνα με τις τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις για την άρση των περιοριστικών μέτρων, με την δέουσα σοβαρότητα και με αυξημένο αίσθημα ευθύνης. Πρωταρχική προτεραιότητα για όλους μας σε αυτή τη χρονική φάση παραμένει η ασφάλεια των εκπαιδευτών μας, των μαθητών μας και του κοινωνικού συνόλου.

Με γνώμονα την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων μας, όσο και των υποψήφιων μαθητών μας, που επισκέπτονται τα γραφεία μας, και σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών, προχωρήσαμε στη λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα, τοποθετήσαμε σε όλο τους χώρους της Σχολής Οδηγών & του Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών διαγραμμίσεις, προκειμένου να τηρείται απόσταση ασφαλείας, τουλάχιστον δύο μέτρων, μεταξύ τόσο των επισκεπτών όσο και των εκπαιδευόμενων μαθητών.  Οι διαγραμμίσεις αφορούν τόσο στο χώρο υποδοχής  όσο και στα σημεία εξυπηρέτησης καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας.

Παράλληλα, με στόχο να μην παρουσιαστούν φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης, προχωρήσαμε στην εφαρμογή της οδηγίας, η οποία προβλέπει την ταυτόχρονη παραμονή εντός του γραφείου συγκεκριμένου αριθμού εργαζόμενων, επισκεπτών και εκπαιδευόμενων μαθητών. Σε κάθε επισκέπτη και εκπαιδευόμενο μαθητή χορηγούμε αριθμημένη κάρτα εισόδου, την οποία θα επιστρέφει κατά την έξοδό του από την Σχολή Οδήγησης.

Κάρτα εισόδου

Στα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του κορονοϊού εντός του χώρου της Σχολής Οδήγών & Κε.Θε.Υ.Ο.,που λαμβάνουμε, εντάσσεται η αναδιάρθρωση των προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων και των εκπαιδευτικών οχημάτων μας (ως προς την συχνότητα καθαρισμού και απολύμανσης), και η αναδιάρθρωση διαδικασιών επισκεπτών και των εκπαιδευόμενων μαθητών.

Απολύμανση εκπαιδευτικών οχημάτων

Απολύμανση εσωτερικών χώρων της Σχολής Οδηγών και του Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης

Χορήγηση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού στους εργαζόμενους της Σχολής Οδηγών, τήρηση απόστασης δύο (2) μέτρων κατά την εργασία και τήρηση οδηγιών Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Συνιστάται επίσης το συχνό πλύσιμο χεριών, η χρήση ζεστού νερού και σαπουνιού, καθώς και η χρήση απολυμαντικού με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. Α3/οικ.26013/2872 04/05/2020 (ΑΔΑ: 99Γ8465ΧΘΞ-ΦΒ5) σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια της θεωρητικής και ̟πρακτικής εκπαίδευσης, υλοποιείται, υποχρεωτικά, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας, που έχουν ληφθεί, για την αποφυγή διασποράς του ιού SARS-CoV-2  και συγκεκριμένα ορίζεται από εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενους μαθητές η χρήση προστατευτικής µάσκας, γαντιών μιας χρήσης, αντισηπτικού διαλύματος ή μαντηλακίων και η μη λειτουργία του κλιματισμού και της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα εντός του εκπαιδευτικού οχήματος και με ανοιχτά ̟παράθυρα.

Ο κ. Αντώνιος Στεφανάκης εκπαιδευτής οδήγησης & κυκλοφοριακής αγωγής της Σχολής Οδηγών Στεφανάκη, αναφέρει πως η ισχυρότερη θωράκιση για την υγεία μας, είναι η υπεύθυνη στάση όλων μας. Είναι σημαντικό να τηρούμε τις οδηγίες της Πολιτείας, να νοιαζόμαστε για τον άνθρωπο δίπλα μας και να προχωράμε όλοι μαζί για μια καλύτερη ζωή.